Trang chủ > Tin tức > Nội dung

NH WHNG CẢNG THIẾT BỊ VUI VỀ MẠNG CỦA TÔI?

Mar 22, 2017

Một số bộ điều khiển sạc bằng năng lượng mặt trời có một cặp "cảm giác" đầu cuối. Thiết bị đầu cuối cảm biến có dòng điện rất thấp, khoảng 1/10 của một milliamp, vì vậy không có điện áp giảm. Những gì nó làm là "nhìn" ở điện áp pin và so sánh nó với những gì bộ điều khiển được đưa ra. Nếu có sự giảm điện áp giữa bộ điều khiển sạc và pin, nó sẽ nâng đầu ra bộ điều khiển một chút để bù.

Đây chỉ được sử dụng khi bạn có một dây dài chạy giữa bộ điều khiển và pin. Những dây không có hiện tại, và có thể được khá nhỏ - # 20 đến # 16 AWG. Chúng tôi thích sử dụng # 16 vì nó không phải là dễ dàng cắt hoặc squished vô tình. Họ gắn với các đầu cuối SENSE trên bộ điều khiển, và vào cùng một thiết bị đầu cuối như hai dây sạc pin ở đầu pin.