Trang chủ > Tin tức > Nội dung

Công ty TNHH một thành viên điện Ôn Châu Xihe

Oct 23, 2018

Evian đặt quảng cáo một lần nữa và một lần nữa,

Không có nghĩa là cho phép bạn mua nó ngay lập tức,

Nó nói với bạn rằng họ đang liên tục chất lượng nước.

 

Benz đặt biển quảng cáo một lần nữa và một lần nữa,

Không có nghĩa là cho phép bạn tìm thấy chúng ngay lập tức,

Nó sẽ cho bạn biết rằng attiude tốt nhất cho chiếc xe.

 

Tôi gửi bạn gửi qua email một lần nữa và một lần nữa,

Không có nghĩa là cho phép bạn mua nó ngay bây giờ,

Chỉ cần cho bạn biết,

I'am luôn luôn ở đây, Waitting dành cho bạn!

Không có thay đổi kinh doanh, không lười biếng, sẽ dính vào nó.

 

---Bạn chỉ cần nó, chúng tôi chỉ chuyên nghiệp---

 

---Fangpusun, phí năng lượng mặt trời điều khiển, biến tần