Trang chủ > Tin tức > Nội dung

Vai trò của bộ điều khiển năng lượng mặt trời

Aug 22, 2019

Chức năng cơ bản nhất của bộ điều khiển sạc và xả năng lượng mặt trời là điều khiển điện áp pin và mở mạch. Ngoài ra, khi điện áp pin tăng đến một mức nhất định, pin sẽ ngừng hoạt động. Phiên bản cũ của bộ điều khiển hoàn thành một cách cơ học việc mở hoặc đóng mạch điều khiển, dừng hoặc khởi động nguồn điện được cung cấp cho pin bằng nguồn điện.

Bộ điều khiển được sử dụng trong hầu hết các hệ thống quang điện để bảo vệ pin khỏi quá tải hoặc quá sạc. Quá sạc có thể làm bay hơi chất điện phân trong pin, gây ra sự cố và xả pin quá mức có thể gây ra hỏng pin sớm. Quá tải và quá tải có thể làm hỏng tải. Do đó, bộ điều khiển là một trong những thành phần cốt lõi của hệ thống phát điện quang điện và cũng là bộ phận chính của hệ thống cân bằng BOS (Cân bằng hệ thống).

Nói một cách đơn giản, vai trò của bộ điều khiển năng lượng mặt trời có thể được chia thành:

1, chức năng điều chỉnh công suất;

2, chức năng giao tiếp: chức năng chỉ dẫn đơn giản, chức năng giao tiếp giao thức như RS485 Ethernet, không dây và các hình thức quản lý nền khác;

3, chức năng bảo vệ hoàn hảo: bảo vệ điện kết nối ngược, ngắn mạch, quá dòng, vv