Trang chủ > Tin tức > Nội dung

Hậu quả nghiêm trọng của việc không có bộ điều khiển năng lượng mặt trời

Apr 06, 2019

Nếu có một hệ thống sạc năng lượng mặt trời ngoài lưới được lắp đặt trong nhà của bạn, bạn phải biết rằng có chứa các tấm pin mặt trời, bộ biến tần, pin và bộ điều khiển sạc năng lượng mặt trời.

Gì? Bạn không biết bộ phận nào là bộ điều khiển năng lượng mặt trời?

Đây là phần quan trọng kết nối các tấm pin mặt trời với pin. Tại sao nó lại quan trọng?

Hơn một thập kỷ trước, khi bộ điều khiển năng lượng mặt trời không được bán ở một số khu vực nghèo, người ta chỉ kết nối các tấm pin mặt trời và pin với một diode thay vì bộ điều khiển pin mặt trời. Tuy nhiên, do các diode đơn giản không có tác dụng bảo vệ quá mức, quá nhiệt và quá dòng, dẫn đến sự bùng nổ mở rộng pin mặt trời. Vụ nổ chắc chắn sẽ gây ra hỏa hoạn, và mất mát sẽ nghiêm trọng hơn! Đây là mối nguy hiểm của việc thiếu bộ điều khiển năng lượng mặt trời.

Vậy còn bộ điều khiển PWM và bộ điều khiển sạc MPPT thì sao? Hiệu suất của bộ điều khiển năng lượng mặt trời PWM cho các tấm pin mặt trời là 60% ~ 70%, bộ điều khiển năng lượng mặt trời MPPT cho các tấm pin mặt trời là 98%. Hầu như không có sự lãng phí năng lượng mặt trời và việc chuyển đổi năng lượng mặt trời thành pin hiệu quả nhất.

Do đó, để không làm hỏng pin và gây thiệt hại tài sản, sử dụng điện mặt trời hiệu quả cao, hãy nhanh chóng mua bộ điều khiển năng lượng mặt trời MPPT fangpusun.