Trang chủ > Tin tức > Nội dung

Hóa đơn đầu tiên

Trong Hội chợ Canton lần thứ 118, chúng tôi nhận được hoá đơn đầu tiên từ khách hàng cũ của chúng tôi.

Chúc mừng bạn cùng làm việc của tôi - Nancy.

Cảm ơn khách hàng và vợ ông rất nhiều, sau đó chúng tôi cho họ một số món quà thông minh.