Trang chủ > Tin tức > Nội dung

Tôi luôn luôn cần một bộ điều khiển năng lượng mặt trời?

Mar 22, 2017

Không phải luôn luôn, nhưng thường. Nói chung, không cần phải có bộ điều khiển sạc với bảo dưỡng nhỏ, hoặc đổ bộ sạc phí, chẳng hạn như 1 đến 5 watt pan. Một nguyên tắc thô là nếu bảng điều khiển đưa ra khoảng 2 watt hoặc ít hơn cho mỗi 50 amp giờ, thì bạn không cần nó.

Chẳng hạn, một chiếc xe hơi golf ngập bình thường là khoảng 210 amp-giờ. Vì vậy, để giữ một loạt các cặp (12 volts) chỉ để bảo trì hoặc lưu trữ, bạn sẽ muốn có bảng điều khiển khoảng 4,2 watt. Các bảng điện tử 5 watt phổ biến gần đủ, và sẽ không cần bộ điều khiển. Nếu bạn đang duy trì pin chu kỳ AGM, chẳng hạn như Concorde Sun Xtender thì bạn có thể sử dụng bảng điều khiển watt nhỏ hơn 2 đến 2 watt.