Trang chủ > Tin tức > Nội dung

CHARGER CONTROLLER TYPES

Mar 22, 2017

Điều khiển phí có tất cả các hình dạng, kích thước, tính năng và phạm vi giá cả. Chúng bao gồm từ điều khiển 4,5 amp ( Sunguard ) nhỏ, lên đến bộ điều khiển lập trình MPPT 60 đến 80 amp với giao diện máy tính. Thông thường, nếu dòng trên 60 ampe được yêu cầu, hai hoặc nhiều hơn 40 đến 80 đơn vị amp có dây song song. Các điều khiển phổ biến nhất được sử dụng cho tất cả các hệ thống dựa trên pin nằm trong phạm vi từ 4 đến 60 amp, nhưng một số điều khiển MPPT mới như Fangpusun Power FlexMax lên đến 80 amps.