Trang chủ > Kiến thức ngành công nghiệp > Nội dung

Làm thế nào để giải quyết biến tần hoàn hảo và thỏa hiệp

Jan 19, 2015

PV inverter PV nhà máy điện hệ thống như một thiết bị lõi, về cơ bản có thể được chia ra thành tập trung hóa và chuỗi hai, các hệ thống quang điện nhà máy điện, năng lượng mặt trời inverter Xiao Bian vào ngày hôm nay để cho bạn biết là về làm thế nào để cải thiện các biến tần năng lượng mặt trời là, ở đây chúng tôi có một đơn giản để hiểu, là bạn:

Thiết kế của quyền lực nhà máy, theo quan điểm của viện, giải pháp này làm giảm viện công việc thiết kế, không cần phải xem xét thông thường biến tần phòng HVAC, ánh sáng, thiết kế cung cấp trung học điện; cung cấp tích hợp quang điện DC nội, biến tần, thiết bị liên lạc, thông gió và thiết bị chiếu sáng, giảm các nhà sản xuất thiết bị khác nhau cắm cho nghiên cứu khoa học, giảm thiệt hại hệ thống, tăng số lượng điện.

Ưu điểm giải pháp tổng thể là thêm các thiết bị tương thích, thấp hệ thống thiệt hại, tích hợp hệ thống, thích ứng với môi trường, tổng chi phí đầu tư, cài đặt, đưa vào hoạt động và bảo trì của trễ có lợi thế đáng kể, được coi là để đáp ứng một số nhu cầu khách hàng để thanh toán các giải pháp quan trọng cho thế hệ phân phối lớn và hệ thống quang điện nhà máy điện.

Trong việc xây dựng, container đáp ứng các yêu cầu xây dựng trong các điều kiện là xây dựng một nền tảng, đáng kể rút ngắn thời gian xây dựng, lắp ráp điện và thuận tiện hơn. Người dùng không cần phải suy nghĩ quá nhiều về nội bộ DC điện phân phối dây nối giữa biến tần, cũng như các thông tin liên lạc và phân phối một phần của kết nối giữa các tập tin đính kèm.

Như vậy một chương trình hoạt động để giảm khối lượng công việc của cảnh, chẳng hạn như một dây cáp giữa nội các và các DC inverter lĩnh vực dây điện, chiếu sáng, các kết nối cáp truyền thông; nhanh chóng cài đặt của xe tải vận chuyển trực tiếp đến trang web, cài đặt; nhanh lưới và rút ngắn thời gian xây dựng trang web và chế tạo cỗ máy thời gian và mạng nhanh.

Nhập 2014, của Trung Quốc PV thị trường đã trải qua lễ rửa tội của vòng đầu tiên của sự bùng nổ, việc xây dựng ban đầu của quang điện nhà máy điện trong quá trình cao điểm của từng bước tiếp xúc với một số vấn đề gây ra bởi chính phủ, chủ sở hữu nhà máy điện, nhà đầu tư và quan tâm khác, người đã bắt đầu tập trung vào chất lượng nhà máy điện, sự chú ý tốt hơn và phù hợp hơn sản phẩm và giải pháp, sau đó, trong mọi lĩnh vực của ngành công nghiệp với giọng nói mới từ đối thủ cạnh tranh mới.

Nó được hiểu rằng, vào năm 2010 và 2014 số lượng trong nước biến tần kinh doanh biến động, 2010-2011 bùng nổ thị trường trang bị lấy giai đoạn biến tần tăng đáng kể số lượng các doanh nghiệp, đạt hàng trăm sản phẩm biến tần số thay đổi chất lượng; 2012 vào cuối năm 2013, dưới sự biến động giá, và các tài khoản của những thay đổi trong thị trường, một số công ty ra khỏi các biến tần, trong một số dự án ga lớn phía tây đất đặt giá thầu, các đấu thầu công ty biến tần giảm xuống, để lại chỉ có dòng chính số lượng các doanh nghiệp, trong quá trình, cũng như những thay đổi trong các biến tần xếp hạng cho ba năm liên tiếp được xếp hạng danh sách các biến tần là chỉ có một vài công ty.

Xây dựng nhà máy điện trong tương lai, không để một sản phẩm hoặc một giải pháp cho giao thông, nhưng trong các trường hợp khác nhau trong các môi trường khác nhau cho các giải pháp khác nhau, thích nghi với điều kiện địa phương. Bán hàng trong tương lai biến tần, sẽ giá trị thương hiệu, nên tạo thành một cuộc cạnh tranh lành mạnh giữa các doanh nghiệp, chứ không phải là tấn công mỗi khác, và mỗi có riêng của họ thuận lợi và bất lợi của sản phẩm và giải pháp từ nhau, tùy thuộc vào các chủ sở hữu dự án nhà máy điện để cung cấp sản phẩm đầu tư thích hợp và giải pháp thỏa hiệp tốt tốt nhất cho sự phát triển lành mạnh của ngành công nghiệp trong sự cạnh tranh, một vòng tròn đạo Đức.