Trang chủ > Kiến thức ngành công nghiệp > Nội dung

Làm thế nào để xác định liệu Sin sóng biến tần

Jan 19, 2015

Bộ biến tần dùng làn sóng sin được sử dụng rộng rãi trong nhiều loại: sự cần thiết cho hệ thống máy tính, Hệ thống truyền thông, trang chủ, hàng không, trường hợp khẩn cấp, truyền thông, công nghiệp, thiết bị liên lạc vệ tinh, xe quân sự, xe cứu thương, xe cảnh sát, tàu, năng lượng mặt trời và gió phát điện, vv khẩn cấp điện dự phòng tùy chọn, có thể chiếm EPS khẩn cấp năng lượng hệ thống. Khi chúng tôi mua một làn sóng sin inverter, làm thế nào để thẩm phán cho dù đó là một làn sóng sin inverter?

Phương pháp thứ hai là để mua, với một chuyên nghiệp thiết bị thử nghiệm để phát hiện điện tử oscilloscope sản lượng hiện tại đường cong sẽ được rút ra trên bảng điều khiển, bạn có thể rất trực quan để xem cho dù các đường cong Sin. Tóc Khuyết tật và không hơn không phải là một làn sóng sin mịn biến tần, một khi tìm thấy do đó bạn có thể ngay lập tức vào thay thế máy. Tất nhiên, bạn có thể cũng mua, có được sử dụng các trang web trực tiếp kiểm tra để xem nếu nó hoạt động. Bằng cách này bạn không phải là quy nạp hoặc resistive tải, xấu để xác định cho dù làn sóng sin đầu ra.

Một cách tiếp cận là nói chung, chúng tôi tại thời điểm mua hàng, các thương gia có thể cho bạn biết sử dụng, nó là tốt nhất để nói cho anh ta tải của bạn là tải quy nạp. Lý do là rằng chung sửa chữa làn sóng và làn sóng vuông biến tần năng lượng có thể không nhỏ hơn tải cùng một tải quy nạp, họ sản xuất ít biến tần làn sóng sin AC AC tạo ra. Chất lượng của các sản phẩm điện tử điện có thể được nhìn thấy dọc theo tải, các doanh nghiệp đã nói rằng bạn cần phải tải tải quy nạp, ông sẽ không dám bán cho bạn chất lượng kém. Mặc dù phương pháp này là không thực sự để phát hiện các máy tính, nhưng vẫn có thể đạt được 90% của các kết quả.