Về chúng tôi

Giới thiệu XIHE Ôn Châu Xihe Electric Co, LTD (Các cựu: Bắc Kinh Fangpusun Sunny Co, Ltd) nằm ở Ôn Châu PR của Trung Quốc. Chúng tôi chuyên nghiên cứu, phát triển, sản xuất và tiếp thị các sản phẩm năng lượng mặt trời. Công ty có một nhóm nhân viên kỹ thuật và quản lý chuyên nghiệp cao cấp, hình thành một bộ khoa học, công nghiệp và thương mại là một trong những hệ điều hành. Nó cam kết phát triển và sử dụng các nguồn năng lượng mới và là một người ủng hộ các ứng dụng năng lượng mặt trời.

Sản phẩm nổi bật

Tin tức mới nhất